Välkommen till Swedbanks extra bolagsstämma den 19 juni 2019

Aktieägarna i Swedbank AB (publ) kallas till extra bolagsstämma på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.30.Aktieägare är välkomna från kl. 09.30. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer stämman att simultantolkas till engelska. Anmälan mm Aktieägare som vill…

Fortsätt läsa

Swedbank investerar när Minna Technologies expanderar i Europa

Swedbank och FinTech-bolaget Minna Technologies blev innovationspartners redan 2017. Två år senare har samarbetet både bidragit till ett ökat kundvärde för Swedbanks kunder och utvecklats till ett av de mest framgångsrika FinTech-bolagen i Sverige. När Minna Technologies nu skalar upp sin verksamhet och expanderar i…

Fortsätt läsa

Swedbank invests when Minna Technologies expands to Europe

Swedbank and the Fin-Tech company Minna Technologies became innovation partners already in 2017. Two years later, the collaboration has both contributed to an increased customer value for Swedbank's customers, and grown into one of the most successful Fin-Tech companies in Sweden. When Minna Technologies now…

Fortsätt läsa