Svenska Bostadsfonden tar in 105 miljoner kronor i nyemission

Svenska Bostadsfonden ska ta in 105 miljoner kronor i en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen ska omfatta högst 2 000 A-aktier som kan tecknas till kursen 52 500 kronor per A-aktie, enligt ett pressmeddelande. Teckningstiden är den 14 oktober 2019 till och med…

Fortsätt läsa

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) "Bolaget" har den 3 september 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 12 april 2019, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som godkänts av…

Fortsätt läsa

EXTRA BOLAGSSTÄMMA i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ), org. nr. 559056-4000, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 13.00.Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i…

Fortsätt läsa