SBF Bostad AB (publ) säljer i Örkelljunga

SBF Bostad AB (publ) har idag, via bolag, tecknat aktieöverlåtelseavtal om att avyttra tre fastigheter i Örkelljunga till 3Hus Holding AB.Fastighetsbeståndet omfattar sammanlagt 129 hyreslägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 8 300 kvadratmeter. Fastigheterna har avyttrats med ett gott resultat som…

Fortsätt läsa

SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ("Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 12 april 2019, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter.  Styrelsen kommer inom kort att…

Fortsätt läsa

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) ("Bolaget") genförde under oktober/november 2019 nyemission riktad till privata och professionella investerare. I januari 2020 har återstående nio A-aktier till ett värde av 472 500 kronor registrerats. I december 2019 registrerades den huvudsakliga delen av nyemitterade aktier, vilket uppgick till 869 A-aktier…

Fortsätt läsa

Förändring av antalet aktier och röster I SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) ("Bolaget") genförde under oktober/november 2019 nyemission riktad till privata och professionella investerare. I december 2019 har 869 A-aktier till ett värde av 45 622 500 kronor registrerats, emitterats och levererats till investerarna. Återstående tecknade aktier, för vilka likviden försenades, kommer att registreras i…

Fortsätt läsa