Stockholms tingsrätt bifaller Starbreeze begäran om ytterligare förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (10 september, 2019) - Stockholms tingsrätt har idag beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktions tillåts fortsätta till och med 3 december 2019.För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP Communication Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra…

Fortsätt läsa

Starbreeze begär förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (30 augusti, 2019) - Starbreeze har idag skickat in en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.  Den 3:e december 2018 meddelades att Starbreeze moderbolag Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag ansökt om företagsrekonstruktion, där Stockholms tingsrätt biföll ansökan samma dag och utsåg Lars Söderqvist från…

Fortsätt läsa

Starbreeze överför alla förlagsrättigheter för Psychonauts 2 till Microsoft Corporation mot en betalning om 13,2 MUSD

STOCKHOLM (9:e juni, 2019) - Starbreeze och Microsoft Corporation har tecknat en överenskommelse där Starbreeze överför alla förlagsrättigheter, relaterade avtal och åtaganden till titeln Psychonauts 2, till Microsoft mot en betalning om 13,2 MUSD.  Starbreeze tecknade avtal om förlagsrättigheterna för Double Fines "Psychonauts 2" under…

Fortsätt läsa

Stockholms tingsrätt bifaller Starbreeze begäran om ytterligare förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (7 juni, 2019) - Stockholms tingsrätt har idag beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktions tillåts fortsätta till och med 3 september 2019.För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP Communication Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra…

Fortsätt läsa