Starbreeze överför alla förlagsrättigheter för Psychonauts 2 till Microsoft Corporation mot en betalning om 13,2 MUSD

STOCKHOLM (9:e juni, 2019) - Starbreeze och Microsoft Corporation har tecknat en överenskommelse där Starbreeze överför alla förlagsrättigheter, relaterade avtal och åtaganden till titeln Psychonauts 2, till Microsoft mot en betalning om 13,2 MUSD.  Starbreeze tecknade avtal om förlagsrättigheterna för Double Fines "Psychonauts 2" under…

Fortsätt läsa

Stockholms tingsrätt bifaller Starbreeze begäran om ytterligare förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (7 juni, 2019) - Stockholms tingsrätt har idag beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktions tillåts fortsätta till och med 3 september 2019.För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP Communication Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM(4 juni, 2019) - Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 4 juni 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets hemsida starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman (https://www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman/).  Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens…

Fortsätt läsa

Starbreeze genomför organisationsförändringar för att sänka kostnader

STOCKHOLM (4 juni 2019)- Starbreeze har beslutat genomföra organisationsförändringar i syfte att effektivisera organisationen och spara kostnader. Som en del i detta kommer antal anställda minskas med cirka 60 personer. Förändringen förväntas vara fullt genomförd November och motsvara en besparing om ca 3 MSEK per månad.  Starbreeze…

Fortsätt läsa

Starbreeze avvaktar tingsrättens beslut om förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (3 juni 2019)- Starbreeze AB (publ) med fem dotterbolag är fortsatt i rekonstruktion och avvaktar Stockholms tingsrätts beslut gällande Starbreeze ansökan om förlängd rekonstruktionsperiod inlämnad 29 maj, 2019. Beslutet gällande ansökan förväntas komma denna vecka. För vidare information, vänligen kontakta:  Maeva Sponbergs, EVP Communication Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com…

Fortsätt läsa