Acer Inc. calls for conversion of convertible bond

STOCKHOLM (4 April 2019) - Acer Inc. has called for a conversion of its convertible bond 2016/2018 in Starbreeze AB (publ) and pursuant hereto the convertible bond will be converted into 4 072 295 new shares of series Starbreeze B.  In June 2016, Acer issued a convertible…

Fortsätt läsa

Ändrat datum för årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (2 april, 2019) - Styrelsen i Starbreeze AB (publ) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 4 juni 2019. Årsredovisningen för 2018 kommer publiceras den 7 maj 2019.   Som tidigare meddelats har Stockholms tingsrätt beslutat att Starbreeze företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till den 3…

Fortsätt läsa

Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (7 mars, 2019)- Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma torsdagen den 7 mars 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra bolagsstämman.  Antalet styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande samt styrelsearvode  Den extra bolagstämman beslutade, såsom föreslaget av…

Fortsätt läsa