Bokslutskommuniké – 2018-03-01 – 2018-05-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017-06-01 - 2018-05-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.KVARTALET ·  Rörelsens intäkter uppgick till 16 999 (15 274) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 11% (54%). ·  Bruttoresultat uppgick…

Fortsätt läsa

Sleepo ökar intäkterna men förlusten steg i tredje kvartalet

E-handelsbolaget Sleepo redovisar ökade intäkter samtidigt som förlusten steg i det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, december 2017 till februari 2018, jämfört med samma period året innan. Nettoomsättningen steg till 20,2 miljoner kronor (16,7), en ökning med 21 procent mot föregående år. Bruttovinstmarginalen var…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport 3 – 2017-12-01 – 2018-02-28

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 3 för perioden 2017-12-01 - 2018-02-28 och delårsrapport för perioden 2017-06-01 - 2018-02-28. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.KVARTALET Dec 2017 - Feb 2018 · Rörelsens intäkter uppgick till 20 475 (16…

Fortsätt läsa