Kvartalsrapport 3 – 2017-12-01 – 2018-02-28

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 3 för perioden 2017-12-01 - 2018-02-28 och delårsrapport för perioden 2017-06-01 - 2018-02-28. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.KVARTALET Dec 2017 - Feb 2018 · Rörelsens intäkter uppgick till 20 475 (16…

Fortsätt läsa

Sleepo rekryterar kundupplevelsechef från Svenskt Tenn

E-handelsbolaget Sleepo rekryterar Anna Jansson till rollen som kundupplevelsechef, Customer Experience Manager, där uppdraget består av att ansvara, vårda och vidareutveckla relationen till företagets kunder. Hon kommer närmast från Svenskt Tenn och där hon under de senaste tio åren har innehaft rollen som Retail Director…

Fortsätt läsa

Sleepo rekryterar Retail Director från Svenskt Tenn

Ledningen för Sleepo har tillsatt Anna Jansson till rollen som Customer Experience Manager på Sleepo och där uppdraget består av att ansvara, vårda och vidareutveckla relationen till företagets kunder.   Anna Jansson kommer närmast från Svenskt Tenn och där hon under de senaste 10 åren…

Fortsätt läsa

Sleepo betalar tillbaka miljonlån till styrelseordförande

E-handelsbolaget Sleepo meddelar idag att bolaget har återbetalat lånet om en miljon kronor till styrelseordförande Gunnar Lind. Lånet upptogs den 7 juni 2017 med villkoret om en marknadsmässig ränta till 6 procent, enligt ett pressmeddelande.I och med återbetalningen har bolaget inga räntebärande skulder, uppger bolaget…

Fortsätt läsa

Sleepo återbetalar lån till styrelseordförande

Sleepo meddelar idag att bolaget har återbetalat lånet om 1 Mkr till styrelseordförande Gunnar Lind. Lånet upptogs den 7 juni 2017 med villkoret om en marknadsmässig ränta till 6%. I och med återbetalningen har bolaget inga räntebärande skulder. Denna information är sådan information som Sleepo…

Fortsätt läsa