Sleepo utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Sleepo har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas den 21 december 2018. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Sleepos aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd…

Fortsätt läsa

Sleepo tillförs 2 miljoner kronor via konvertibellån

E-handelsbolaget Sleepo meddelar att flera storägare och styrelseledamöter tillför 2 miljoner kronor via ett konvertibelt lån. Syftet är att stärka bolagets egna kapital och finansiella position, skriver bolaget i ett pressmeddelande.Räntan är på 5 procent till långivarna och lånet har en tvingande konvertering till aktier…

Fortsätt läsa

Flera storägare och styreledamöter för Sleepo AB tillför bolaget ett kapitaltillskott om 2 Mkr via ett konvertibelt lån

Sleepo AB:s storägare och styrelseledamöter Fredrik Jung Abbou och Philip Nickolsten (genom Nickolsten Förvaltning AB) samt nytillsatte styrelseordförande Fredrik Palm (genom Brand plus Net AB) samt tidigare styrelseordförande Gunnar Lind genomför ett konvertibelt lån till bolaget. Det konvertibla lånet uppgår till 500 000 kr per ägare…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årstämman 2018-10-03

- Marcus Nivinger valdes till ordförande att leda årsstämman. - Vid stämman var 2 566 359 (37,07%) aktier av totalt 6 922 300 aktier representerade. - Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. - Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. - Styrelsens…

Fortsätt läsa