Kommuniké från extra bolagsstämma i Sleepo AB

Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Sleepo" eller "Bolaget") höll idag den 22 februari 2019 en extra bolagsstämma på sitt kontor i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid bolagsstämman. Besluten avsåg tre riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 12 miljoner kronor…

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i Sleepo AB den 22 februari 2019

Aktieägarna i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 februari 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adress Markvardsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL…

Fortsätt läsa