Valberedning 2019

I enlighet med beslut vid Sleepos årsstämma den 3 oktober 2018 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2019 utsetts.Följande valberedning har bildats, baserat på det kända ägandet den 31 maj 2019. Lars Lindgren Fredrik Jung Abbou Philip Nickolsten Pop Invest AB (representerat av Peter Brodén)…

Fortsätt läsa

Sleepo minskade omsättningen och ökade förlusten i tredje kvartalet

E-handelsbolaget Sleepo redovisar minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust.Omsättningen uppgick till 19,1 miljoner kronor (20,5), en minskning med 7 procent mot föregående år.Ebitda-resultat blev -1,8 miljoner kronor (-0,7). Rörelseresultatet samt resultatet före och efter…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport 3 – 2018-12-01 – 2019-02-28

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 3 för perioden 2018-12-01 - 2019-02-28 och rapport för räkenskapsårets första nio månader perioden 2018-06-01 - 2019-02-28. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år. Jämförelseperiod är motsvarande period under föregående år om…

Fortsätt läsa

Utfall i riktade nyemissioner i Sleepo AB

Vid extra bolagsstämma i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Sleepo" eller "Bolaget"), den 22 februari 2019, beslutades om tre riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 12 miljoner kronor (varav två kontantemissioner om totalt cirka 10 miljoner kronor och en kvittningsemission om cirka 2 miljoner kronor).…

Fortsätt läsa