Kvartalsrapport 2 – 2018-09-01 – 2018-11-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 2 för perioden 2018-09-01 - 2018-11-30 och halvårsrapport för perioden 2018-06-01 - 2018-11-30. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år. Jämförelseperiod är motsvarande period under föregående år om inget annan anges.ANDRA KVARTALET…

Fortsätt läsa

Sleepo avser kvitta kapitaltillskott i framtida emission

Sleepos kapitaltillskott på 2 miljoner kronor, som bolaget informerade om i slutet av oktober 2018, är en bryggfinansiering med intentionen att kvitta beloppet i en framtida emission. Det uppger e-handelsbolaget i ett förtydligande. Ett sådant emissionsbeslut är ej fattat utan kan endast fattas av stämman,…

Fortsätt läsa

Sleepo AB: Förtydligande rörande pressmeddelande från 2018-10-26

Med anledning av det kapitaltillskott som tillfördes bolaget under oktober 2018 önskar Sleepo förtydliga informationen och villkoren kring kapitaltillskottet. Kapitaltillskottet på 2 mkr är en bryggfinansiering med intentionen att kvitta beloppen i en framtida emission. Ett sådant emissionsbeslut är ej fattat utan kan endast fattas av…

Fortsätt läsa