Sleepo avser kvitta kapitaltillskott i framtida emission

Sleepos kapitaltillskott på 2 miljoner kronor, som bolaget informerade om i slutet av oktober 2018, är en bryggfinansiering med intentionen att kvitta beloppet i en framtida emission. Det uppger e-handelsbolaget i ett förtydligande. Ett sådant emissionsbeslut är ej fattat utan kan endast fattas av stämman,…

Fortsätt läsa

Sleepo AB: Förtydligande rörande pressmeddelande från 2018-10-26

Med anledning av det kapitaltillskott som tillfördes bolaget under oktober 2018 önskar Sleepo förtydliga informationen och villkoren kring kapitaltillskottet. Kapitaltillskottet på 2 mkr är en bryggfinansiering med intentionen att kvitta beloppen i en framtida emission. Ett sådant emissionsbeslut är ej fattat utan kan endast fattas av…

Fortsätt läsa

Sleepo utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Sleepo har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas den 21 december 2018. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Sleepos aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd…

Fortsätt läsa