Sleepo möblerar om rejält i styrelsen

Aktieägarna i e-handelsbolaget Sleepo kallas till årsstämma onsdagen den 10 oktober i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/19.Valberedningen föreslår omval av Fredrik Palm som styrelseordförande och omval av Philip Nickolsten som styrelseledamot. Fredrik Malmsten och Fredrik Jung Abbou avböjer omval som…

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i Sleepo AB (publ)

Aktieägarna i Sleepo AB, org.nr 556857-0146, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 oktober 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på adress Markvardsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30.Anmälan  Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: - vara införd i den av Euroclear…

Fortsätt läsa

Sleepo ökar omsättningen och minskar förlusten under fjärde kvartalet

E-handelsbolaget Sleepo ökade omsättningen samtidigt som förlusten krympte under fjärde kvartalet, mars-maj, jämfört med samma period året innan.Omsättningen uppgick till 19,6 miljoner kronor (16,7), en ökning med 17 procent mot föregående år."Tillväxten har även hållit i sig efter periodens utgång med intäkter för juni månad…

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké – 2018-06-01 – 2019-05-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 4 för perioden 2019-03-01 - 2019-05-31 och rapport för hela räkenskapsåret perioden 2018-06-01 - 2019-05-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år om inget annat anges.VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Intäkterna under…

Fortsätt läsa

Sleepo har formerat sin valberedning

E-handelsbolaget Sleepo har formerat sin valberedning inför årsstämman 2019. Det framgår av ett pressmeddelande. Valberedningen består av Lars Lindgren, Fredrik Jung Abbou, Philip Nickolsten och Pop Invest, representerat av Patrik Rosén. I valberedningen ingår även bolagets styrelseordförande Fredrik Palm. Valberedningen representerar tillsammans 60 procent av…

Fortsätt läsa