Kallelse till extra bolagsstämma i Sleepo AB den 22 februari 2019

Aktieägarna i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 februari 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adress Markvardsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport 2 – 2018-09-01 – 2018-11-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 2 för perioden 2018-09-01 - 2018-11-30 och halvårsrapport för perioden 2018-06-01 - 2018-11-30. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år. Jämförelseperiod är motsvarande period under föregående år om inget annan anges.ANDRA KVARTALET…

Fortsätt läsa