Utfall i riktade nyemissioner i Sleepo AB

Vid extra bolagsstämma i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Sleepo" eller "Bolaget"), den 22 februari 2019, beslutades om tre riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 12 miljoner kronor (varav två kontantemissioner om totalt cirka 10 miljoner kronor och en kvittningsemission om cirka 2 miljoner kronor).…

Fortsätt läsa

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sleepo AB

Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Sleepo" eller "Bolaget") höll idag den 22 februari 2019 en extra bolagsstämma på sitt kontor i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid bolagsstämman. Besluten avsåg tre riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 12 miljoner kronor…

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i Sleepo AB den 22 februari 2019

Aktieägarna i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 februari 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adress Markvardsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL…

Fortsätt läsa