Bokslutskommuniké 2017-03-01 – 2017-05-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016-06-01 - 2017-05-31. Belopp inom parentes avser motsvarande periods belopp för föregående år. KVARTALET Mars 2017 - Maj 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 15 192 (9 864) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 54%…

Fortsätt läsa

Sleepo ökade omsättningen och minskade förlusten

Sleepo ökade omsättningen och minskade förlusten i räkenskapsårets tredje kvartal, december-februari. Omsättningen var 16,7 miljoner kronor (10,9), en ökning med 54 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar var -0,4 miljoner kronor (-2,2). Rörelseresultatet förbättrades till -0,6 miljoner kronor (-2,4). Resultatet före och efter skatt -0,6 miljoner kronor…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport 3 2016-12-01 – 2017-02-28

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge rapport för det tredje kvartalet samt rapport för verksamhetsårets första nio månader. Belopp inom parentes avser motsvarande periods belopp för föregående år.TREDJE KVARTALET December 2016 - Februari 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 16 721 (10 852) tKR…

Fortsätt läsa

Sleepo har formerat en valberedning

E-handelsbolaget Sleepo har formerat en valberedning. Valberedningen baseras på ägandet den 10 februari. Fredrik Jung Abbou, Gabriella Bussien (utsedd av Philip Nickolsten), Eli Keren, Jacob Höglund (utsedd av Nickolsten Förvaltning) samt Sleepos ordförande Gunnar Lind. Totalt motsvarar valberedningen 51 procent av kapitalet i sängåterförsäljaren. newsroom@finwire.seNyhetsbyrån…

Fortsätt läsa