Sleepo inleder samarbete med influencers i sociala media

E-handelsbolaget Sleepo har inlett samarbeten med 26 influencers i sociala media, vilket kommer att sträcka sig över en sexmånadersperiod. Sleepo kommer via dessa samarbeten att varje månad nå ut till 1,5 miljoner inredningsintresserade människor med målet att drivavarumärkeskännedom, produktefterfrågan och att attrahera nya kunder till…

Fortsätt läsa

Sleepo inleder samarbete med 26 st. Social Media Influencers

Sleepo har inlett samarbeten med 26 st. Influencers på Social Media och som kommer att sträcka sig över en sexmånadersperiod. Sleepo kommer via dessa samarbeten att varje månad nå ut till över 1,5 miljoner inredningsintresserade människor med målet att driva varumärkeskännedom, produktefterfrågan och att attrahera nya…

Fortsätt läsa

Sleepo ökade intäkterna med 49 procent i första kvartalet

E-handelsbolaget Sleepo ökade intäkterna med 49 procent i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juni till augusti 2017, jämfört med samma period i fjol. Nettoomsättningen steg till 18,0 miljoner kronor (12,1), en ökning med 49 procent mot föregående år. Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport 1 – 2017-06-01 – 2017-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 1 för perioden 2017-06-01 - 2017-08-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.KVARTALET Jun 2017 - Aug 2017 · Rörelsens intäkter uppgick till 18 278 (12 239) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på…

Fortsätt läsa

Sleepo: Kommuniké från årsstämman 2017-10-04

Pressmeddelande Sleepo AB 2017-10-05 · Gunnar Lind valdes till ordförande att leda årsstämman. · Vid stämman var 2 843 334 (45,18 %) aktier av totalt 6 293 000 aktier representerade. · Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. · Stämman beslutade att disponera…

Fortsätt läsa