Sleepo genomför en riktad nyemission om 629 300 aktier

Sleepo AB (publ) ("Sleepo" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 4 oktober 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om 629 300 aktier till en teckningskurs om 4,70 kronor per aktie vilket tillför Bolaget totalt 2 957 710…

Fortsätt läsa

Sleepo utökar med nio varumärken

E-handelsbolaget Sleepo utökar sitt sortiment med nio nya varumärken; Skruf Glasbruk, Isadeco, Tekla Bedlinen, Tell me more, Adamsbro, Cottonmade, H Skjalm P, Lyngby Porcelain och Kay Bojesen."Varumärkena stärker Sleepos sortiment ytterligare och bidrar till att fortsatt erbjuda ett kurant och aktuellt sortiment som efterfrågas av…

Fortsätt läsa

Sleepo utökar sitt sortiment med nio nya varumärken

Sleepo har utökat sitt sortiment med nio trendsäkra varumärken; Skruf Glasbruk, Isadeco, Tekla Bedlinen, Tell me more, Adamsbro, Cottonmade, H Skjalm P, Lyngby Porcelain och Kay Bojesen. "Varumärkena stärker Sleepos sortiment ytterligare och bidrar till att fortsatt erbjuda ett kurant och aktuellt sortiment som efterfrågas…

Fortsätt läsa

Sleepo inleder samarbete med influencers i sociala media

E-handelsbolaget Sleepo har inlett samarbeten med 26 influencers i sociala media, vilket kommer att sträcka sig över en sexmånadersperiod. Sleepo kommer via dessa samarbeten att varje månad nå ut till 1,5 miljoner inredningsintresserade människor med målet att drivavarumärkeskännedom, produktefterfrågan och att attrahera nya kunder till…

Fortsätt läsa

Sleepo inleder samarbete med 26 st. Social Media Influencers

Sleepo har inlett samarbeten med 26 st. Influencers på Social Media och som kommer att sträcka sig över en sexmånadersperiod. Sleepo kommer via dessa samarbeten att varje månad nå ut till över 1,5 miljoner inredningsintresserade människor med målet att driva varumärkeskännedom, produktefterfrågan och att attrahera nya…

Fortsätt läsa