Sleepo rekryterar Retail Director från Svenskt Tenn

Ledningen för Sleepo har tillsatt Anna Jansson till rollen som Customer Experience Manager på Sleepo och där uppdraget består av att ansvara, vårda och vidareutveckla relationen till företagets kunder.   Anna Jansson kommer närmast från Svenskt Tenn och där hon under de senaste 10 åren…

Fortsätt läsa

Sleepo betalar tillbaka miljonlån till styrelseordförande

E-handelsbolaget Sleepo meddelar idag att bolaget har återbetalat lånet om en miljon kronor till styrelseordförande Gunnar Lind. Lånet upptogs den 7 juni 2017 med villkoret om en marknadsmässig ränta till 6 procent, enligt ett pressmeddelande.I och med återbetalningen har bolaget inga räntebärande skulder, uppger bolaget…

Fortsätt läsa

Sleepo återbetalar lån till styrelseordförande

Sleepo meddelar idag att bolaget har återbetalat lånet om 1 Mkr till styrelseordförande Gunnar Lind. Lånet upptogs den 7 juni 2017 med villkoret om en marknadsmässig ränta till 6%. I och med återbetalningen har bolaget inga räntebärande skulder. Denna information är sådan information som Sleepo…

Fortsätt läsa

Sleepo har formerat sin valberedning

E-handelsbolaget Sleepo har formerat sin valberedning inför årsstämman 2018. Det framgår av ett pressmeddelande. Valberedningen består Fredrik Jung Abbou, Philip Nickolsten, Klein Invest, representerat av Fabian Qvist samt Pop Invest, representerat av Patrik Rosén. I valberedningen ingår även bolagets styrelseordförande Gunnar Lind. Valberedningen representerar tillsammans…

Fortsätt läsa

Valberedning 2018

I enlighet med beslut vid Sleepos årsstämma den 4 oktober 2017 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2018 utsetts.Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 16 februari 2018 och flaggningsmeddelandet om Pop Invest AB:s förändrande innehav den 23 februari 2018: Fredrik Jung Abbou Philip…

Fortsätt läsa