Sleepo ökar omsättningen och minskar förlusten under fjärde kvartalet

E-handelsbolaget Sleepo ökade omsättningen samtidigt som förlusten krympte under fjärde kvartalet, mars-maj, jämfört med samma period året innan.Omsättningen uppgick till 19,6 miljoner kronor (16,7), en ökning med 17 procent mot föregående år."Tillväxten har även hållit i sig efter periodens utgång med intäkter för juni månad…

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké – 2018-06-01 – 2019-05-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 4 för perioden 2019-03-01 - 2019-05-31 och rapport för hela räkenskapsåret perioden 2018-06-01 - 2019-05-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år om inget annat anges.VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Intäkterna under…

Fortsätt läsa

Sleepo har formerat sin valberedning

E-handelsbolaget Sleepo har formerat sin valberedning inför årsstämman 2019. Det framgår av ett pressmeddelande. Valberedningen består av Lars Lindgren, Fredrik Jung Abbou, Philip Nickolsten och Pop Invest, representerat av Patrik Rosén. I valberedningen ingår även bolagets styrelseordförande Fredrik Palm. Valberedningen representerar tillsammans 60 procent av…

Fortsätt läsa

Valberedning 2019

I enlighet med beslut vid Sleepos årsstämma den 3 oktober 2018 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2019 utsetts.Följande valberedning har bildats, baserat på det kända ägandet den 31 maj 2019. Lars Lindgren Fredrik Jung Abbou Philip Nickolsten Pop Invest AB (representerat av Peter Brodén)…

Fortsätt läsa

Sleepo minskade omsättningen och ökade förlusten i tredje kvartalet

E-handelsbolaget Sleepo redovisar minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust.Omsättningen uppgick till 19,1 miljoner kronor (20,5), en minskning med 7 procent mot föregående år.Ebitda-resultat blev -1,8 miljoner kronor (-0,7). Rörelseresultatet samt resultatet före och efter…

Fortsätt läsa