Shortcut vinner order från Socialstyrelsen värd 0,8 miljoner kronor

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media (SMG) har genom Shortcut Produktion vunnit en förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet med Socialstyrelsen. Affären väntas värd cirka 0,8 miljoner kronor och avser produktion av interaktiv film samt VR-film.Produktion kommer huvudsakligen att pågå under tredje och fjärde kvartalet 2019. Den förnyade konkurrensutsättningen är…

Fortsätt läsa

Shortcut Produktion vinner affär från Socialstyrelsen värd 0,8 Mkr

Shortcut Media Group (SMG) har genom Shortcut Produktion vunnit en förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet med Socialstyrelsen. Affären väntas värd ca 0,8 Mkr och avser produktion av interaktiv film samt VR-film.Produktion kommer huvudsakligen att pågå under tredje och fjärde kvartalet 2019. Den förnyade konkurrensutsättningen är första…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämman i Shortcut Media AB (publ.)

Den 11 juni 2019 höll Shortcut Media Group årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Totalt deltog ägare som företrädde 3 037 698 aktier på stämman, motsvarande 31,7% av utestående antal aktier samt röster. ·  Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl…

Fortsätt läsa

Shortcut Media Group Årsredovisning 2018

Härmed publiceras Shortcut Media AB:s årsredovisning inklusive koncernredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2018.Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består…

Fortsätt läsa

Shortcut Media ökade omsättningen och resultatet

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.Omsättningen uppgick till 18,1 miljoner kronor (14,5), en ökning med 25 procent mot föregående år.Ebita-resultat blev 1,9 miljoner kronor (-0,8), med en ebita-marginal på 10,5 procent. Resultatet före skatt var 1,1…

Fortsätt läsa