Bokslutskommuniké januari – december 2019

ETT KVARTAL KÄNNETECKNAT AV TRANSAKTIONER OCH STARK ORDERINGÅNGOktober-december 2019 · Orderingången uppgick till 2 938 Mkr (1 000) · Intäkterna uppgick till 2 253 Mkr (1 991) · Rörelseresultatet uppgick till -97 Mkr (509) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83 Mkr (264).…

Fortsätt läsa

Year-end Report January-December 2019

A QUARTER PERVADED BY TRANSACTIONS AND STRONG ORDER BOOKINGSOctober-December 2019 · Order bookings amounted to SEK 2,969 million (1,000) · Income amounted to SEK 2,253 million (1,991) · The operating loss amounted to SEK 97 million (profit 509) · Cash flow from operating activities amounted…

Fortsätt läsa

Serneke bygger bostäder på Drottninghög i Helsingborg

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Helsingborgshem om att bygga 198 bostäder på Drottninghög i Helsingborg. Ordersumman uppgår till cirka 290 miljoner kronor.Serneke är totalentreprenör för projektet som omfattar nybyggnation av 198 bostäder i två kvarter, både radhus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan. Projektet är…

Fortsätt läsa