Sensodetect utser Mangold FK till likviditetsgarant

Medicinteknikbolaget Sensodetect har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie som handlas på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas idag den 5 juni, enligt ett pressmeddelande. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se, 0703-21…

Fortsätt läsa

SensoDetect utser Mangold till likviditetsgarant

SensoDetect AB ("SensoDetect" eller "Bolaget") har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie listade på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 5 juni 2019.  Mangold kommer i sitt uppdrag…

Fortsätt läsa

Sensodetect minskar förlusten i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Sensodetect minskar förlusten i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol. Nettoomsättningen var noll kronor, jämfört med 11 000 kronor samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-2,1). Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (-2,2). Resultat per…

Fortsätt läsa

Sensodetect AB: Kvartalsredogörelse Q1-2019

Perioden (2019-01-01 - 2019-03-31) · Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK. · Resultat efter finansiella poster var -1 477 (-2 192) TSEK. · Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,05 kr (-0,07) SEK. · Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 55 % (58…

Fortsätt läsa

Sensodetect – Kommuniké från Årsstämman i Sensodetect AB (publ.)

Årsstämman 2019 i Sensodetect AB (publ) hölls igår den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Sensodetect AB (Publ.).  Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till…

Fortsätt läsa