Inbjudan till Securitas Investor Update den 20 september

Securitas hälsar representanter för finansmarknad och media välkomna till vår investerarträff i Stockholm torsdagen den 20 september 2018, med start kl 08.30 till cirka 11.00. Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist kommer tillsammans med CFO Bart Adam och CIO Martin Althén uppdatera investerare, analytiker och media…

Fortsätt läsa

Invitation to Securitas Investor Update on September 20

Securitas welcomes representatives from the financial market and media to our Investor Update on Thursday, September 20, 2018, in Stockholm, starting at 08.30 a.m. CET to app. 11.00 a.m. CET.Securitas' President and CEO Magnus Ahlqvist will together with CFO Bart Adam and CIO Martin Althén…

Fortsätt läsa

Securitas AB Delårsrapport januari-juni 2018

APRIL-JUNI 2018 · Försäljning 25 466 MSEK (23 031) · Organisk försäljningstillväxt 7 procent (3) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 286 MSEK (1 137) · Rörelsemarginal 5,0 procent (4,9) · Vinst per aktie 2,28 SEK (1,89) · Kostnadsbesparingsprogram initierat i Security Services Europe JANUARI-JUNI 2018…

Fortsätt läsa

Securitas AB Interim Report January-June 2018

APRIL-JUNE 2018 · Total sales MSEK 25 466 (23 031) · Organic sales growth 7 percent (3) · Operating income before amortization MSEK 1 286 (1 137) · Operating margin 5.0 percent (4.9) · Earnings per share SEK 2.28 (1.89) · Initiated cost savings program…

Fortsätt läsa

Securitas AB publicerar delårsrapport fredagen den 27 juli 2018

Securitas AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2018 fredagen den 27 juli ca kl 13.00 svensk tid.  Ca 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning…

Fortsätt läsa