Securitas AB Helårsrapport Januari-december 2018

OKTOBER-DECEMBER 2018 · Försäljning 26 824 MSEK (24 024) · Organisk försäljningstillväxt 5 procent (6) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 475 MSEK (1 269) · Rörelsemarginal 5,5 procent (5,3) · Jämförelsestörande poster -187 MSEK (0), hänförligt till IS/IT-program · Vinst per aktie 2,02 SEK (1,77)…

Fortsätt läsa

Securitas AB Full Year Report January-December 2018

OCTOBER-DECEMBER 2018 · Total sales MSEK 26 824 (24 024) · Organic sales growth 5 percent (6) · Operating income before amortization MSEK 1 475 (1 269) · Operating margin 5.5 percent (5.3) · Items affecting comparability (IAC) MSEK -187 (0) relating to IS/IT transformation…

Fortsätt läsa

Securitas accelerates the transformation of the Group

The Board of Directors has approved two transformation programs with approximately MSEK -650 as future items affecting comparability and future capital expenditure of approximately MSEK 550 to be recognized 2019-2020. With the first program, IT costs in the Group are expected to be reduced by…

Fortsätt läsa

Securitas accelererar omvandlingen i koncernen

Styrelsen i Securitas AB har beslutat om två betydande program omfattande cirka -650 MSEK som framtida jämförelsestörande poster samt framtida investeringar på cirka 550 MSEK under 2019-2020. Det första programmet förväntas minska koncernens IT-kostnader med 300 MSEK vid färdigställandet 2022. Det andra programmet förväntas supportera…

Fortsätt läsa