Securitas publicerar årsredovisning för 2016

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com/arsredovisningDen tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från idag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på webbplatsen www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/ Som ett led i företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsinformation publicerar Securitas en…

Fortsätt läsa

Securitas publishes Annual Report for 2016

The Annual Report for Securitas AB for the financial year 2016 is now published at Securitas website www.securitas.com/annual-reportThe printed version of the Annual Report will be available as of today and will be distributed to those of Securitas' shareholders who have ordered it from Securitas'…

Fortsätt läsa

Årsstämma i Securitas AB, 2017

Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 16.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 15.00.A. Rätt till deltagande i stämman Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den…

Fortsätt läsa

Securitas issues 7 year Eurobond

On February 13, 2017, Securitas issued a seven year MEUR 350 Eurobond. Settlement date was February 20, 2017.The coupon rate was set at 1.125 percent and the maturity date is February 20, 2024. The proceeds from the loan will be used to refinance existing credit…

Fortsätt läsa