Securitas AB Delårsrapport Januari-juni 2017

APRIL-JUNI 2017 · Försäljning 23 031 MSEK (21 517) · Organisk försäljningstillväxt 3 procent (8) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 132 MSEK (1 087) · Rörelsemarginal 4,9 procent (5,1) · Vinst per aktie 1,89 SEK (1,73) JANUARI-JUNI 2017 · Försäljning 45 522 MSEK (42 131) · Organisk försäljningstillväxt 3 procent (8) · Rörelseresultat…

Fortsätt läsa

Securitas AB Interim Report January-June 2017

APRIL-JUNE 2017 · Total sales MSEK 23 031 (21 517) · Organic sales growth 3 percent (8) · Operating income before amortization MSEK 1 132 (1 087) · Operating margin 4.9 percent (5.1) · Earnings per share SEK 1.89 (1.73) JANUARY-JUNE 2017 · Total sales MSEK 45 522 (42 131) · Organic…

Fortsätt läsa

Securitas AB publicerar delårsrapport fredagen den 28 juli 2017

Securitas AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2017 fredagen den 28 juli kl 08.00 svensk tid. 08.00  Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 09.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 09.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och…

Fortsätt läsa

Securitas AB to publish Interim Report on Friday, July 28, 2017

Securitas AB will publish the Interim Report for January-June 2017 on Friday, July 28, at 08.00 a.m. (CET). 08.00 a.m. (CET) Report release The report will be sent as a press release from Cision (www.cision.se) and will automatically be published on www.securitas.com when released. 09.00 a.m.…

Fortsätt läsa