Securitas stärker positionen inom elektronisk säkerhet i Frankrike

Securitas har förvärvat samtliga aktier i säkerhetsföretaget Automatic Alarm i Frankrike. Enterprise value uppskattas till cirka 430 MSEK (44 MEUR).Automatic Alarm är en systemintegratör och installatör av elektroniska säkerhetslösningar, inklusive inbrottssystem, övervakningskameror och inpasseringskontroll, med fleråriga kontrakt för underhåll. Företaget, med 250 medarbetare, har årlig…

Fortsätt läsa

Securitas stärker sitt erbjudande inom elektronisk säkerhet i Hongkong

Securitas har förvärvat teknik- och installationsföretaget Johnson & Thompson i Hongkong. I och med detta förvärv stärker Securitas sin ställning att erbjuda värdeskapande säkerhetslösningar till kunderna i Hongkong. Enterprise value beräknas till 46 MSEK (43 MHKD).Johnson & Thompson är ett företag som installerar, övervakar och underhåller…

Fortsätt läsa

Securitas strengthens its electronic security offering in Hong Kong

Securitas has acquired the technology and installations company Johnson & Thompson in Hong Kong. With this acquisition, Securitas strengthens its position to deliver value added security solutions to customers in Hong Kong. Enterprise value is estimated to MSEK 46 (MHKD 43).Johnson & Thompson is a monitoring,…

Fortsätt läsa