Securitas emitterar 7-årigt obligationslån

Securitas emitterade ett 7-årigt obligationslån på 350 MEUR den 13 februari 2017. Likviddagen var 20 februari 2017.Kupongräntan sattes till 1,125 procent och förfallodag är den 20 februari 2024. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter samt för andra koncernövergripande syften. Ledande…

Fortsätt läsa

Securitas AB Helårsrapport Januari-december 2016

OKTOBER-DECEMBER 2016 · Försäljning 23 715 MSEK (21 031) · Organisk försäljningstillväxt 5 procent (7) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 241 MSEK (1 133) · Rörelsemarginal 5,2 procent (5,4) · Vinst per aktie 1,92 SEK (1,83) JANUARI-DECEMBER 2016 · Försäljning 88 162 MSEK (80 860) · Organisk försäljningstillväxt 7 procent (5) · Rörelseresultat…

Fortsätt läsa

Securitas AB Full Year Report January-December 2016

OCTOBER-DECEMBER 2016 · Total sales MSEK 23 715 (21 031) · Organic sales growth 5 percent (7) · Operating income before amortization MSEK 1 241 (1 133) · Operating margin 5.2 percent (5.4) · Earnings per share SEK 1.92 (1.83) JANUARY-DECEMBER 2016 · Total sales MSEK 88 162 (80 860) · Organic…

Fortsätt läsa

Securitas AB publicerar helårsrapport tisdagen den 7 februari 2017

Securitas AB publicerar helårsrapport för januari-december 2016 tisdagen den 7 februari ca kl 13.00 svensk tid.Ca 13.00  Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning…

Fortsätt läsa