Securitas acquires risk management assets in the US

Securitas subsidiary Securitas Critical Infrastructure Services, Inc (SCIS), under the independent direction of its Board, has entered into an agreement to acquire certain inspection and background investigations assets of MSM Security Services LLC. The purchase price is approximately MUSD 11 (MSEK 102), contingent upon reaching…

Fortsätt läsa

Securitas AB (publ) styrelse har beslutat att utnyttja sitt bemyndigande för förvärv av egna aktier för säkerställande av bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade incitamentsprogram

Styrelsen i Securitas AB (publ) ("Securitas") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2019 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Securitas förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än…

Fortsätt läsa