Securitas acquires aviation security company in the US

Securitas Transport Aviation Services USA has acquired Global Elite Group, a leading security services provider to the aviation industry in the US. The purchase price is approximately MUSD 22 (MSEK 200), contingent upon reaching certain targets.Global Elite Group is based in Garden City, New York,…

Fortsätt läsa

Securitas AB Delårsrapport Januari-september 2018

JULI-SEPTEMBER 2018 · Försäljning 25 821 MSEK (22 651) · Organisk försäljningstillväxt 6 procent (5) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 452 MSEK (1 235) · Rörelsemarginal 5,6 procent (5,5) · Jämförelsestörande poster -268 MSEK (0) · Vinst per aktie 2,07 SEK (2,15) · Vinst per…

Fortsätt läsa

Securitas AB Interim Report January-September 2018

JULY-SEPTEMBER 2018 · Total sales MSEK 25 821 (22 651) · Organic sales growth 6 percent (5) · Operating income before amortization MSEK 1 452 (1 235) · Operating margin 5.6 percent (5.5) · Items affecting comparability MSEK -268 (0) · Earnings per share SEK…

Fortsätt läsa