SECURITAS AB DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2019

JANUARI-MARS 2019 · Försäljning 26 744 MSEK (23 356) · Organisk försäljningstillväxt 7 procent (6) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 290 MSEK (1 091) · Rörelsemarginal 4,8 procent (4,7) · Jämförelsestörande poster -20 MSEK (0),   hänförligt till IS/IT-programmen · Vinst per aktie 2,08 SEK…

Fortsätt läsa

Securitas AB publicerar delårsrapport måndagen den 6 maj 2019

Securitas AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2019 måndagen den 6 maj ca kl 13.00 svensk tid.Ca 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 13.30 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer  14.00 Telefonkonferens och ljudsändning…

Fortsätt läsa

Securitas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Securitas ABs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu tillgänglig.Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ . Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2018 kan beställas från Securitas orderservice på webbplatsen: www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/bestall-tryckt-information/ I år har vi…

Fortsätt läsa

Securitas publishes Annual and Sustainability Report for 2018

The Annual and Sustainability Report for Securitas AB for the financial year 2018 is now available.The Annual and Sustainability Report 2018 can be read and downloaded at Securitas website: https://www.securitas.com/investors/financial-reports/annual-reports/ .The printed version of the Annual and Sustainability Report 2018 can be ordered from Securitas…

Fortsätt läsa