Securitas enters the Australian security services market

Securitas has signed an agreement to acquire the Australian security services company PSGA.  The enterprise value is estimated at MSEK 36 (MAUD 5.5).PSGA has been a partner to Securitas in Australia for many years, providing consulting and investigation services and guarding services to Securitas' global…

Fortsätt läsa

Securitas is taking the security industry into the future

Today, Securitas has launched Securitas Future Lab on the web. Here we will publish a collection of the best ideas and new concepts from our global organization.Security is changing and so is Securitas. Changing to better serve our customers and innovating to put technology to…

Fortsätt läsa

Securitas leder säkerhetsbranschen mot framtiden

Securitas har idag lanserat Securitas Future Lab på webben. Här kommer vi att publicera ett urval av de bästa idéerna och nya koncepten från vår världsomspännande organisation.Säkerheten förändras och detsamma gäller Securitas. Vi förändras för att bättre kunna ge service till våra kunder och vi…

Fortsätt läsa

Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2017

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2016. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Utdelning I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt…

Fortsätt läsa