Gisela Lindstrand leaves Securitas

Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs at Securitas AB, has resigned for a similar position at another company.Gisela Lindstrand has lead Securitas Group's branding and communications since 2007. During this period, Securitas has become the leader in the transformation of the…

Fortsätt läsa

Gisela Lindstrand lämnar Securitas

Gisela Lindstrand, kommunikationsdirektör på Securitas AB, har sagt upp sig för en liknande position på ett annat företag.Gisela Lindstrand har lett Securitas koncernövergripande varumärkes- och kommunikationsarbete sedan 2007. Under denna tid har Securitas kommit att leda omvandlingen av den globala säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till…

Fortsätt läsa

Securitas AB Helårsrapport Januari-december 2017

OKTOBER-DECEMBER 2017 Försäljning 24 024 MSEK (23 715) Organisk försäljningstillväxt 6 procent (5) Rörelseresultat före avskrivningar 1 264 MSEK (1 241) Rörelsemarginal 5,3 procent (5,2) Vinst per aktie 1,76 SEK (1,92) Vinst per aktie före jämförelsestörande poster 2,10 SEK (1,92) JANUARI-DECEMBER 2017 Försäljning 92 197…

Fortsätt läsa

Securitas AB Full Year Report January-December 2017

OCTOBER-DECEMBER 2017 Total sales MSEK 24 024 (23 715) Organic sales growth 6 percent (5) Operating income before amortization MSEK 1 264 (1 241) Operating margin 5.3 percent (5.2) Earnings per share SEK 1.76 (1.92) Earnings per share before items affecting comparability SEK 2.10 (1.92)…

Fortsätt läsa