Securitas emitterar 7-årigt obligationslån

Securitas har emitterat ett 7-årigt obligationslån på 300 MEUR i Eurobondmarknaden.Kupongräntan sattes till 1,25 procent och förfallodag är den 6 mars 2025. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter samt för andra koncernövergripande syften. Ledande arrangörsbanker var HSBC, Nordea och UniCredit.…

Fortsätt läsa

Securitas issues 7 year Eurobond

Securitas has issued a 7 year MEUR 300 bond in the Eurobond market.The coupon rate was set at 1.25 percent and the maturity date is March 6, 2025. The proceeds from the loan will be used to refinance existing credit facilities and for general corporate…

Fortsätt läsa

Securitas strengthens its electronic security business in the Netherlands

Securitas has acquired the electronic security company Alphatron Security Systems in the Netherlands, to further strengthen its technology capabilities in the country. Enterprise value is estimated to MSEK 120 (MEUR 12.3).Alphatron Security Systems offers video solutions, access control systems and security management systems to industrial,…

Fortsätt läsa

Securitas stärker sin verksamhet inom elektronisk säkerhet i Nederländerna

Securitas har förvärvat det elektroniska säkerhetsföretaget Alphatron Security Systems i Nederländerna och stärker därmed sitt säkerhetstekniska erbjudande i landet. Enterprise value uppskattas till 120 MSEK (12,3 MEUR).Alphatron Security Systems erbjuder videolösningar, inpasseringskontrollsystem och system för säkerhetshantering till kunder inom industri, offentlig verksamhet, flygplats, bygg och…

Fortsätt läsa