Management changes in Securitas European division

Magnus Ahlqvist, new President and CEO of Securitas AB as of March 2018, will during 2018 keep the position as Divisional President of Security Services Europe. Henrik Zetterberg has been appointed COO for the division with focus on Northern Europe. Aimé Lyagre continues as COO and…

Fortsätt läsa

Ledningsförändringar inom Securitas europeiska division

Magnus Ahlqvist, tillträdande VD och koncernchef i Securitas AB från mars 2018, kommer att behålla sin roll som divisionschef för Security Services Europe under 2018. Henrik Zetterberg har utsetts till COO för divisionen med fokus på norra Europa. Aimé Lyagre fortsätter som COO och CTO…

Fortsätt läsa

Securitas AB Delårsrapport Januari-september 2017

JULI-SEPTEMBER 2017  · Försäljning 22 651 MSEK (22 316) · Organisk försäljningstillväxt 5 procent (7) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 230 MSEK (1 230) · Rörelsemarginal 5,4 procent (5,5) · Vinst per aktie 2,14 SEK (2,00) JANUARI-SEPTEMBER 2017  · Försäljning 68 173 MSEK (64 447) · Organisk försäljningstillväxt 4 procent (8) · Rörelseresultat…

Fortsätt läsa