Securitas publicerar årsredovisning för 2017

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2017 och Securitas hållbarhetsrapport för 2017 är nu tillgängliga. Årsredovisningen är publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com/arsredovisning Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från idag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på webbplatsen www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/ Securitas ABs hållbarhetsrapport…

Fortsätt läsa

Securitas publishes Annual Report for 2017

The Annual Report for Securitas AB for the financial year 2017 and Securitas AB's sustainability report for 2017 are now available. The Annual Report is published at Securitas website www.securitas.com/annual-report The printed version of the Annual Report will be available as of today and will be…

Fortsätt läsa

Årsstämma i Securitas AB

Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018, kl. 16.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 15.00.A. Rätt till deltagande i stämman Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i…

Fortsätt läsa

Annual General Meeting in Securitas AB

The shareholders of Securitas AB are hereby invited to attend the Annual General Meeting ("AGM") to be held at 4 p.m. CET on Wednesday May 2, 2018 at Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. Registration for the AGM begins at 3 p.m. CET.A. Notice…

Fortsätt läsa