Securitas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Securitas ABs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu tillgänglig.Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ . Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2018 kan beställas från Securitas orderservice på webbplatsen: www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/bestall-tryckt-information/ I år har vi…

Fortsätt läsa

Securitas publishes Annual and Sustainability Report for 2018

The Annual and Sustainability Report for Securitas AB for the financial year 2018 is now available.The Annual and Sustainability Report 2018 can be read and downloaded at Securitas website: https://www.securitas.com/investors/financial-reports/annual-reports/ .The printed version of the Annual and Sustainability Report 2018 can be ordered from Securitas…

Fortsätt läsa

Securitas förvärvar ledande larmövervakningsföretag i Australien

Securitas stärker sitt kunderbjudande på den australiensiska säkerhetsmarknaden genom förvärvet av Staysafe, ett ledande larmövervakningsföretag i Australien.Grundat 1987 och baserat i Melbourne är Staysafe idag ett av de största larmövervakningsföretagen i Australien med 72 MSEK (11 MAUD) i årlig försäljning, 73 medarbetare och 28 000…

Fortsätt läsa

Securitas acquires leading alarm monitoring company in Australia

Securitas is strengthening its client value proposition in the Australian security market through the acquisition of Staysafe, a leading alarm monitoring company in Australia. Founded in 1987 and based in Melbourne, Staysafe is today one of the largest monitoring companies in Australia with MAUD 11 (72…

Fortsätt läsa

Securitas stärker positionen inom elektronisk säkerhet i Storbritannien

Securitas har förvärvat samtliga aktier i säkerhetsföretaget Allcooper Group i Storbritannien. Enterprise value uppskattas till cirka 73 MSEK (6 MGBP).Allcooper Group grundades 1987 och är specialiserat på installation, underhåll och larmövervakning av en rad olika säkerhets- och brandskyddssystem. Företaget är baserat i Gloucestershire, West Midlands…

Fortsätt läsa