SECURITAS AB HELÅRSRAPPORT Januari-december 2019

OKTOBER-DECEMBER 2019 ·    Försäljning 28 257 MSEK (26 824) ·    Organisk försäljningstillväxt 2 procent (5) ·    Rörelseresultat före avskrivningar 1 497 MSEK (1 475) ·    Rörelsemarginal 5,3 procent (5,5) ·    Jämförelsestörande poster -83 MSEK (-187), hänförligt till IS/IT-programmen ·    Vinst per aktie 2,38 SEK (2,02)…

Fortsätt läsa

SECURITAS AB FULL YEAR REPORT January-December 2019

OCTOBER-DECEMBER 2019 ·    Total sales MSEK 28 257 (26 824) ·    Organic sales growth 2 percent (5) ·    Operating income before amortization MSEK 1 497 (1 475) ·    Operating margin 5.3 percent (5.5) ·    Items affecting comparability (IAC) MSEK -83 (-187), relating to IS/IT transformation…

Fortsätt läsa

Securitas AB publicerar helårsrapport torsdagen den 6 februari 2020

Securitas AB publicerar helårsrapport för januari-december 2019 torsdagen den 6 februari  kl 13.00 svensk tid. Ca 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande.   14.00 Presentationsbilder tillgängliga  För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer    14.30 Telefonkonferens och…

Fortsätt läsa