Securitas accelerates the transformation of the Group

The Board of Directors has approved two transformation programs with approximately MSEK -650 as future items affecting comparability and future capital expenditure of approximately MSEK 550 to be recognized 2019-2020. With the first program, IT costs in the Group are expected to be reduced by…

Fortsätt läsa

Securitas accelererar omvandlingen i koncernen

Styrelsen i Securitas AB har beslutat om två betydande program omfattande cirka -650 MSEK som framtida jämförelsestörande poster samt framtida investeringar på cirka 550 MSEK under 2019-2020. Det första programmet förväntas minska koncernens IT-kostnader med 300 MSEK vid färdigställandet 2022. Det andra programmet förväntas supportera…

Fortsätt läsa

Securitas AB publicerar helårsrapport torsdagen den 7 februari 2019

Securitas AB publicerar helårsrapport för januari-december 2018 torsdagen den 7 februari kl 08.00 svensk tid.  08.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 09.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 09.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och…

Fortsätt läsa

Securitas acquires aviation security company in the US

Securitas Transport Aviation Services USA has acquired Global Elite Group, a leading security services provider to the aviation industry in the US. The purchase price is approximately MUSD 22 (MSEK 200), contingent upon reaching certain targets.Global Elite Group is based in Garden City, New York,…

Fortsätt läsa