SECURITAS AB DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2019

APRIL-JUNI 2019 · Försäljning 27 684 MSEK (25 466) · Organisk försäljningstillväxt 5 procent (7) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 377 MSEK (1 286) · Rörelsemarginal 5,0 procent (5,0) · Jämförelsestörande poster -46 MSEK (0), hänförligt till IS/IT-programmen · Vinst per aktie 2,18 SEK (2,28)…

Fortsätt läsa

SECURITAS AB INTERIM REPORT January-June 2019

APRIL-JUNE 2019 · Total sales MSEK 27 684 (25 466) · Organic sales growth 5 percent (7) · Operating income before amortization MSEK 1 377 (1 286) · Operating margin 5.0 percent (5.0) · Items affecting comparability (IAC) MSEK -46 (0), relating to IS/IT transformation…

Fortsätt läsa

Securitas AB publicerar delårsrapport onsdagen den 31 juli 2019

Securitas AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2019 onsdagen den 31 juli ca kl 13.00 svensk tid.Ca 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 13.30 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer  14.30 Telefonkonferens och ljudsändning…

Fortsätt läsa

Securitas förvärvar risk management-tillgångar i USA

Securitas dotterbolag Securitas Critical Infrastructure Services, Inc (SCIS) har, efter beslut av sin oberoende styrelse, ingått avtal om att förvärva vissa av MSM Security Services LLCs tillgångar inom området utredning och bakgrundskontroller. Köpeskillingen uppgår till cirka 102 MSEK (11 MUSD), och är villkorad av att…

Fortsätt läsa