Ny VD för Polarn O. Pyret

RNB Retail and Brands affärsområde Polarn O. Pyret har utsett Johan Munck som tillförordnad VD fr.o.m. den 7 februari 2020. Johan ersätter därmed Nanna Hedlund. Förändringen görs för att bolaget behöver en annan VD-profil för att ta sig an de finansiella utmaningarna som bolaget står…

Fortsätt läsa

New CEO of Polarn O. Pyret

RNB Retail and Brand's business area Polarn O. Pyret has appointed Johan Munck as acting CEO from February 7, 2020. Johan thus replaces Nanna Hedlund. The change is being made as the company needs a different CEO profile to address the financial challenges facing the…

Fortsätt läsa

Polarn O. Pyret lanserar Second Hand

RNB Retail and Brands affärsområde Polarn O. Pyret lanserar andrahandsförsäljning i sina 93 butiker i Sverige, Norge och Finland - PO.P Second Hand. Under februari lanseras Polarn O. Pyret även på Amazon samt Zalando i Tyskland som ett första steg mot den europeiska marknaden.Nyligen lanserade…

Fortsätt läsa

Ny VD för Departments & Stores

RNB Retail and Brands AB:s affärsområde Departments & Stores har utsett Lars Jungerth som ny VD fr.o.m. den 14 januari 2020. Lars ersätter därmed Yvonne Magnusson. Förändringen görs med anledning av att kravbilden har förändrats i takt med att separationsarbetet avseende verksamheterna inom RNB-koncernen nu…

Fortsätt läsa

New CEO of Departments & Stores

RNB Retail and Brands AB's business area Departments & Stores has appointed Lars Jungerth as new CEO from January 14, 2020. Lars thus replaces Yvonne Magnusson. The change is made as the requirements have changed as the separation work regarding the operations within the RNB…

Fortsätt läsa