Styrelser i RNBs dotterbolag

Efter genomförd separation av affärsområdena, föreslår styrelsen för RNB Retail and Brands AB (publ) nya sammansättningar av ledamöter i dotterbolagens styrelser från mitten av december 2019.I Brothers föreslås nyval av Michael Lemner som ordförande samt omval av ledamöterna Kristian Lustin och Nanna Hedlund. I Departments…

Fortsätt läsa

Boards of RNB's business areas

Following the separation of the business areas, the board of RNB Retail and Brands AB (publ) proposes new compositions of members of the business areas' boards from mid-December 2019.In Brothers, Michael Lemner is proposed as new elected chairman and re-election of members Kristian Lustin and…

Fortsätt läsa

Kristian Lustin ny VD på RNB RETAIL AND BRANDS

Styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) har utsett Kristian Lustin till verkställande direktör och koncernchef för bolaget från den 1 januari 2020.Kristian Lustin efterträder Magnus Håkansson som, vilket tidigare har kommunicerats, kommer att avsluta sin anställning per den 31 december 2019. Kristian Lustin…

Fortsätt läsa

Kristian Lustin new CEO of RNB RETAIL AND BRANDS

The Board of Directors of RNB Retail and Brands AB (publ) has appointed Kristian Lustin as President and CEO of the company from January 1, 2020.Kristian Lustin succeeds Magnus Håkansson who, as previously communicated, will terminate his employment on December 31, 2019. Kristian Lustin is…

Fortsätt läsa

Valberedningens förslag till styrelse i RNB

Valberedningen för RNB Retail and Brands AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman en reduktion av antalet ledamöter från dagens sex till tre.Valberedningen kommer att i kallelsen till årsstämma föreslå som ordinarie ledamöter för tiden intill den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2019/2020; genom omval,…

Fortsätt läsa