Real Holding beviljas fortsatt rekonstruktion av tingsrätten

Fastighetsbolaget Real Holding beviljades av tingsrätten idag den 12 april fortsatt rekonstruktion av bolaget fram till den 27 juni. Det blev utfallet av dagens rekonstruktionssammanträde, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99Nyhetsbyrån Finwire

Fortsätt läsa

Real Holding skickar preliminär rekonstruktionsplan till borgenärerna

Fastighetsbolaget Real Holding har inför borgenärssammanträdet den 12 april skickat ut en preliminär rekonstruktionsplan till bolagets borgenärer. Det framgår av ett pressmeddelande. Den preliminära rekonstruktionsplanen inkluderar ej tidigare publicerade uppgifter enligt följande:* Koncernens totala hyresintäkter förväntas öka under 2019 i jämförelse med 2018.* Koncernens driftnetto…

Fortsätt läsa

Real Holding senarelägger årsstämman till den 19 juni

Fastighetsbolaget Real Holding har beslutat att senarelägga årsstämman till den 19 juni, jämfört med tidigare aviserade 10 maj. Bakgrunden är den pågående rekonstruktionen av bolaget och för att styrelsen ska kunna informera med större klarhet om framtiden. Det framgår av ett pressmeddelande. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se, 0703-21…

Fortsätt läsa

Real Holding har borgenärssammanträde i tingsrätten den 12 april

Fastighetsbolaget Real Holding aviserade igår den 1 april att bolagets rekonstruktör tillställt bolagets fordringsägare ett borgenärsbrev i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion. Till borgenärsbrevet bifogades en icke granskad resultaträkning för perioden 1 januari till 28 februari 2019 samt balansräkning per sistnämnda datum. Vidare bilades den…

Fortsätt läsa