Bokslutskommuniké 2018 – Pricer AB (publ)

Rekordhög tillväxt och resultat - Styrelsen föreslår utdelning om 60 öre per aktie Fjärde kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 386,5 MSEK (253,0), en ökning med 53 procent jämfört med samma period föregående år · Rörelseresultatet uppgick till 29,0 MSEK (16,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal…

Fortsätt läsa

Year-end report 2018 – Pricer AB (publ)

Record high growth and operating profit - The Board proposes a dividend of SEK 0.60 per share Fourth quarter 2018 · Net sales of SEK 386.5 M (253.0), an increase of 53 percent compared to the same period of last year · Operating profit of SEK…

Fortsätt läsa