Kallelse till årsstämma 2019

Pricer AB (publ) kallelse till årsstämma 2019Aktieägarna i Pricer AB (publ) ("Bolaget" eller "Pricer") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman…

Fortsätt läsa

Notice of Annual General Meeting 2019

Pricer AB (publ) notice of Annual General Meeting 2019The shareholders of Pricer AB (publ) (the "Company" or "Pricer") are hereby invited to attend the annual general meeting on Thursday 25 April 2019 at 14.00 at Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 in Stockholm. NOTICE OF…

Fortsätt läsa

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans…

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké 2018 – Pricer AB (publ)

Rekordhög tillväxt och resultat - Styrelsen föreslår utdelning om 60 öre per aktie Fjärde kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 386,5 MSEK (253,0), en ökning med 53 procent jämfört med samma period föregående år · Rörelseresultatet uppgick till 29,0 MSEK (16,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal…

Fortsätt läsa