Pricer publicerar årsredovisning 2018

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018.Pricers årsredovisning för 2018, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben Pricer årsredovisning svensk (http://corporate.pricer.com/investerare/arsredovisningar/) i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum torsdagen den…

Fortsätt läsa

Pricer publishes the annual report 2018

Pricer AB (publ) publishes the annual report 2018.Pricer's annual report for 2018, in Swedish and translated into English, is now available on the web Annual report 2018 (http://corporate.pricer.com/en/investor-relations/annual-reports/) in pdf-format. The annual report can also be ordered in print from the company and distributed via post…

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma 2019

Pricer AB (publ) kallelse till årsstämma 2019Aktieägarna i Pricer AB (publ) ("Bolaget" eller "Pricer") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman…

Fortsätt läsa

Notice of Annual General Meeting 2019

Pricer AB (publ) notice of Annual General Meeting 2019The shareholders of Pricer AB (publ) (the "Company" or "Pricer") are hereby invited to attend the annual general meeting on Thursday 25 April 2019 at 14.00 at Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 in Stockholm. NOTICE OF…

Fortsätt läsa

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans…

Fortsätt läsa