VD och koncernchef Andreas Renulf kommer att lämna Pricer

Andreas Renulf, VD och koncernchef i Pricer AB har på grund av personliga skäl och på egen begäran valt att lämna sin anställning i Pricer.Rekryteringsprocessen att utse ny verkställande direktör är påbörjad. Andreas kvarstår i sin befattning tills vidare under uppsägningstiden. Bo Kastensson går under…

Fortsätt läsa

CEO Andreas Renulf leaves Pricer

Andreas Renulf, CEO of Pricer AB has for personal reasons and at his own request decided to leave his position at Pricer.The recruitment process to appoint a new CEO has been initiated. Andreas will remain in his position until further notice during the notice period.…

Fortsätt läsa

KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Pricer AB (publ) ("Bolaget" eller "Pricer") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017, klockan 16:00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels     vara införd i den av Euroclear Sweden…

Fortsätt läsa

Felaktigt kommunicerad tillväxtprognos

I en platsannons från Nigel Wright med Pricer som avsändare har en tillväxtprognos för 2017 felaktigt kommunicerats. Bolaget vill härmed förtydliga att detta inte är en offentlig målsättning eller officiell tillväxtprognos. Bolaget väljer också fortsatt att inte lämna någon prognos för 2017.'Det är beklagligt och…

Fortsätt läsa

Year-end report 2016 – Pricer AB

Improved order intake, net sales and margin in fourth quarter -  Board proposes to double the dividend to 0.50 SEK per share Fourth quarter 2016                                      · Net sales of SEK 188.0 M (178.2), an increase of 6 percent compared to the same period last year …

Fortsätt läsa