Pricer förbättrar rörelseresultatet i det andra kvartalet 2019

Pricer AB (publ) förbättrar rörelseresultatet och rörelsemarginalen i det andra kvartalet 2019 jämfört med tidigare perioder till följd av omsättningstillväxt kombinerat med en hög bruttomarginal och positiva valutaeffekter.Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en fortsatt hög aktivitet av…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma 2019 i Pricer AB

Årsstämman i Pricer AB (publ) ägde rum den 25 april 2019 på Klara strand i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades:Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,…

Fortsätt läsa

Annual General Meeting 2019 in Pricer

Pricer AB (publ) held its Annual General Meeting April 25th 2019 at Klara strand in Stockholm where the following main decisions were made:Adoption of the Profit and Loss Statements and the Balance Sheets  The AGM resolved to adopt the Profit and Loss Statement and the…

Fortsätt läsa

Interim report January-March 2019 – Pricer AB (publ)

- High growth in net sales and improved profitabilityFirst quarter 2019 · Net sales of SEK 261.9 M (180.0), an increase of 45 percent compared to the same period last year · Operating profit of SEK 17.6 M (9.0), corresponding to an operating margin of 6.7…

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2019 – Pricer AB (publ)

- Hög omsättningstillväxt och ökad lönsamhetFörsta kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 261,9 MSEK (180,0), en ökning med 45 procent jämfört med samma period föregående år · Rörelseresultatet uppgick till 17,6 MSEK (9,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,7 procent (5,0) · Orderingång var 208 MSEK…

Fortsätt läsa