Kommuniké från årsstämma 2019 i Pricer AB

Årsstämman i Pricer AB (publ) ägde rum den 25 april 2019 på Klara strand i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades:Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,…

Fortsätt läsa

Annual General Meeting 2019 in Pricer

Pricer AB (publ) held its Annual General Meeting April 25th 2019 at Klara strand in Stockholm where the following main decisions were made:Adoption of the Profit and Loss Statements and the Balance Sheets  The AGM resolved to adopt the Profit and Loss Statement and the…

Fortsätt läsa

Interim report January-March 2019 – Pricer AB (publ)

- High growth in net sales and improved profitabilityFirst quarter 2019 · Net sales of SEK 261.9 M (180.0), an increase of 45 percent compared to the same period last year · Operating profit of SEK 17.6 M (9.0), corresponding to an operating margin of 6.7…

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2019 – Pricer AB (publ)

- Hög omsättningstillväxt och ökad lönsamhetFörsta kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 261,9 MSEK (180,0), en ökning med 45 procent jämfört med samma period föregående år · Rörelseresultatet uppgick till 17,6 MSEK (9,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,7 procent (5,0) · Orderingång var 208 MSEK…

Fortsätt läsa

Pricer publicerar årsredovisning 2018

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018.Pricers årsredovisning för 2018, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben Pricer årsredovisning svensk (http://corporate.pricer.com/investerare/arsredovisningar/) i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum torsdagen den…

Fortsätt läsa