Pricer lanserar Pricer Plaza – en ny och förbättrad plattform för smarta detaljhandelstjänster och affärsmodeller på Euroshop 2020

Stockholm, 14 februari 2020 - På Euroshop 2020 kommer Pricer, ledande leverantör av elektroniska hyllkantsetiketter, att lansera Pricer Plaza, en plattform och tjänster som möjliggör nya affärsmodeller för digitalisering av butiker. Samtidigt lanseras även nya produkter och partnerskap. Den nya plattformen utökar Pricers redan framgångsrika…

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké 2019 – Pricer AB (publ)

Rekordhög orderingång och kassaflöde - Styrelsen föreslår en ökad utdelning med 33 procent till 80 öre per aktieFjärde kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 237,8 MSEK (386,5), en minskning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 24,0 MSEK (29,0),…

Fortsätt läsa

Year-end report 2019 – Pricer AB (publ)

Record-high order intake and cash flow - The Board of Directors proposes an increased dividend of 33 percent to SEK 0.80 per shareFourth quarter 2019 · Net sales amounted to SEK 237.8 M (386.5), a decrease of 38 percent compared to the same period last…

Fortsätt läsa

Inbjudan till presentation av Pricers bokslutskommuniké 2019

Pricer AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2019 den 13 februari kl. 15.00.Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2019 torsdagen den 13 februari 2020 cirka klockan 13.00. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en…

Fortsätt läsa