Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden avseende Prebona AB (publ) (punkt 8-10 enligt kallelse till årsstämma)

Simrishamn - Prebona AB (publ), Aktieägare som, vid tidpunkten för detta pressmeddelandes offentliggörande, kontrollerar minst sammanlagt 45% av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till ordförande och med 45 000 kronor vardera till övriga ledamöter, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,…

Fortsätt läsa

Prebona tecknar återförsäljaravtal i Sydkorea

Materialteknikbolaget Prebona har tecknat ett återförsäljaravtal med Union C&S i Sydkorea avseende produkter inom affärsområdet Aircare. Det framgår av ett pressmeddelande. Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med Union C&S avser distribution i hela Sydkorea. Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja Prebona Odorcontrol…

Fortsätt läsa

Prebona tecknar återförsäljaravtal i Sydkorea

Simrishamn -Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget tecknat ett återförsäljaravtal med företaget Union C&S avseende produkter inom affärsområdet AirCare. Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med Union C&S avser distribution i hela Sydkorea. Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja Prebona OdorControl samt distribuera produkter…

Fortsätt läsa

Prebona beviljas ett verifieringsanslag från Vinnova

Materialteknikbolaget Prebona har beviljats ett verifieringsanslag från myndigheten Vinnova för att genomföra en preklinisk utvecklingsplan. Det framgår av ett pressmeddelande. Anslaget avser framtagandet av ett par strategiska handlingsplaner och dokument, TPP, Target Product Profile samt en preklinisk utvecklingsplan i syfte att utforma en plan för…

Fortsätt läsa