Prebona har utvecklat en ny produkt för att eliminera dålig lukt

Nanoteknikbolaget Prebona har tagit fram den nya produkten Prebona OdorStop för att eliminera dålig lukt. Produkten är ett smart material bestående av ytmodifierade partiklar som i ett första steg fångar och fysiskt binder illaluktande molekyler. I ett andra steg sker en katalytisk process som konverterar…

Fortsätt läsa

Prebona tecknar återförsäljaravtal för den norska marknaden

Nanoteknikbolaget Prebona har tecknat ett exklusivt återförsäljaravtal med Nanocoatingspå den norska marknaden avseende produkter inom affärsområdena NanoCoatings och Agriculture. Avtalet löper under fem år villkorat av uppsatta mål för minimivolym. Det framgår av ett pressmeddelande. Avtalet är ett viktigt strategiskt steg i att expandera Prebonas…

Fortsätt läsa

Prebona har utvecklat ny produkt för desinfektion av händer

Nanoteknikbolaget Prebona har tagit fram en ny produkt för desinfektion av händer, som får namnet Prebona HandSanitizer. Det framgår av ett pressmeddelande. Prebona HandSanitizer eliminerar 99,99 procent av alla bakterier, virus och fungus samtidigt som den inte torkar ut huden. Den är också helt fri…

Fortsätt läsa

Prebonas resultat följer plan, tror på märkbara försäljningsintäkter under 2017

Nanoteknikbolaget Prebona rapporterar en förlust på 1,1 miljoner kronor i tredje kvartalet 2016."Det kan konstateras att resultatet följer plan", skriver Prebona kortfattat i delårsrapporten.Nettoomsättningen var 55.000 kronor (30.000) och övriga rörelseintäkter noll kronor (326.000), vilket summerar rörelseintäkterna till 55.000 kronor (357.000). Rörelseresultatet, resultatet före skatt…

Fortsätt läsa