Delårsrapport Q1 2017, Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 januari - 31 mars 2017 · Rörelsens intäkter uppgick till 177 248 (18 794) SEK · Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 519 627 (-1 553 157) SEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 539 102 (-2 649 327) SEK · Resultat per aktie…

Fortsätt läsa

Prebona utvecklar nanoteknologi för material och ytbeläggningar

Prebona är ett nanoteknikbolag som utvecklar material och ytbeläggningar. Prebonas vision är att bli en världsledande leverantör av funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar. Produkterna bygger på en vattendispersion av små partiklar av nano- eller mikrostorlek vars kärnor består av silika. Silika är kallas…

Fortsätt läsa

Prebona etablerar försäljnings- och marknadsföringsverksamhet i USA

Prebona har enligt ett pressmeddelande beslutat att bilda dotterbolag i USA med syftet att inleda försäljning och marknadsföring på den amerikanska marknaden. Den amerikanska marknaden bedöms enligt en av bolaget genomförd marknadsundersökning ha stor potential. Avsikten är att initialt satsa på försäljning av produkterna Prebona OdorControl…

Fortsätt läsa

Prebona etablerar verksamhet i USA

Simrishamn - Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget beslutat att bilda dotterbolag i USA med syftet att inleda försäljning och marknadsföring på den amerikanska marknaden. Den amerikanska marknaden bedöms enligt en av bolaget genomförd marknadsundersökning…

Fortsätt läsa