Aktiespararna röstade nej till emissionsbemyndigande vid Prebonas stämma

Aktiespararna röstade under tisdagens årsstämma i materialteknikbolaget Prebona nej till ett bemyndigande för styrelsen att emittera 10 miljoner aktier, vilket skulle spä ut den befintliga aktiestocken med cirka 56 procent. "Detta gigantiska bemyndigande röstade Aktiespararna nej till", skriver Aktiespararna i ett referat från stämman. Anna…

Fortsätt läsa

Årsstämmokommuniké 2019 Prebona AB (publ)

Tisdagen den 11 juni 2019 hölls årsstämma i Prebona AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.  Vid stämman var 7 168 148 aktier representerade.  Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att…

Fortsätt läsa

Prebona tecknar återförsäljaravtal i USA

Materialteknikbolaget Prebona har tecknat ett återförsäljaravtal med företaget AMA Surfaces avseende produkter inom affärsområdena Aircare och Surfacecare. Det framgår av ett pressmeddelande. Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med AMA Surfaces avser distribution i norra Kalifornien samt Nevada. Bolaget kommer enligt avtalet att marknadsföra och…

Fortsätt läsa

Prebona tecknar återförsäljaravtal i USA

Simrishamn -Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget tecknat ett återförsäljaravtal med företaget AMA Surfaces avseende produkter inom affärsområdena AirCare och SurfaceCare. Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med AMA Surfaces avser distribution i Norra Kalifornien samt Nevada. Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja…

Fortsätt läsa

Prebonas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i materialteknikbolaget Prebona har sedan tidigare kallats till årsstämma den 11 juni. Bolaget kompletterar nu kallelsen med förslag till val av styrelse, enligt ett pressmeddelande. Aktieägare som kontrollerar 45 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Björn…

Fortsätt läsa