Bokslutskommuniké Pharmacolog

Delårsrapport januari - december 2017Fjärde kvartalet 1 oktober 2017 - 31 december 2017 · Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 382 (14)Tkr.  · Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 593 (-3 598) Tkr. · Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,34 (-0,98) kr.…

Fortsätt läsa

Pharmacologs fortsätter att förhandla med medicintekniskt bolag

Medicinteknikbolaget Pharmacolog har inte nått i mål kring det intentionsavtal som bolaget tecknade i september. Förhandlingar med det internationella medicintekniska bolaget pågår fortfarande, enligt ett pressmeddelande. Pharmacolog meddelade i september att bolaget tecknat ett intentionsavtal med ett större medicintekniskt bolag rörande ett långsiktigt samarbete. Målet…

Fortsätt läsa

Fortsatta förhandlingar med internationell MedTech koncern

I en pressrelease publicerad den 6/9 2017 meddelade Bolaget att man tecknat ett intentionsavtal med en större MedTech koncern om att ingå ett långsiktigt samarbete. Målet var att ha ett avtal klart innan utgången av 2017 men tidsplanen har förskjutits något.Avsiktsförklaringen innebar att parterna arbetar för…

Fortsätt läsa

Pharmacolog tecknar nytt samarbetsavtal med Uppsala universitet

Medicinteknikbolaget Pharmacolog ingår ett nytt forsknings- och utvecklingssamarbete medforskare från Uppsala universitet rörande metoder för bestämning av antibiotikakoncentration i blodet. Avtalet är en direkt fortsättning på det avtal som ingicks under våren 2017 och som löper fram till årsskiftet. Det framgår av ett pressmeddelande. Projektet…

Fortsätt läsa