Pharmacolog ingår avtal med B. Braun S.A.

Pharmacolog har ingått ett avtal med B. Braun Medical S.A., Spanien, om exklusive distribution av DrugLog® på den spanska marknaden. Avtalet innefattar också en intention om framtida integration av DrugLog® med en av företagets mjukvarulösningar för cellgiftshantering.B. Braun Medical S.A. Spain är ett bolag inom…

Fortsätt läsa

Årsredovisning 2017

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil I revisionsberättelsen lämnas följande uppgifter: Revisor önskar fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen som anger att företaget har ett kapitalbehov. Detta förhållande tyder på att det kan finnas en väsentlig osäkerhetsfaktor som som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta…

Fortsätt läsa

Pharmacolog vill kunna emittera nya röststarka A-aktier

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Pharmacolog kallas till årsstämma torsdagen den 15 mars i Uppsala. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget ska kunna emittera aktier av det nya aktieslaget A-aktier. Samtliga befintliga aktier föreslås stämplas om till B-aktier. A-aktierna ska vara röststarka med tio röster…

Fortsätt läsa

Pharmacolog kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Pharmacolog i Uppsala AB (PUBL)Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl. 16.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman…

Fortsätt läsa

Pharmacolog ökade omsättningen något i fjärde kvartalet – mål att signera avtal med stort medicintekniskt bolag i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Pharmacolog ökade omsättningen och minskade förlusten i det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0). Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-3,6). Resultatet före och efter skatt var -2,7 miljoner kronor (-3,6). Pharmacolog föreslår 0 kronor i utdelning (0).Pharmacolog fyllde i oktober på…

Fortsätt läsa