DrugLog utvärdering i New York slutförd

Den utvärdering som genomförts vid två sjukhus i New York har nu avslutats med mycket gott resultat. Utvärderingen pågick under två månader inom ramen för ett s k Drug Diversion program. Sjukhuset kommer nu under sommaren att genomföra en formell upphandling av utrustning.Sent under 2017…

Fortsätt läsa

Pharmacolog introducerar ReVal på konferens i Göteborg

Medicinteknikbolaget Pharmacolog kommer introducera ReVal på den årliga konferensen EAHP, European Association of Hospital Pharmacists som äger rum i Göteborg den 21 till 23 mars. ReVal är ett system för att underlätta iordningställande av medicinering inom pediatrisk vård. Systemet baserar sig på den prototyp som…

Fortsätt läsa

Pharmacolog introducerar ReVal™ på EAHP i Göteborg

På den europeiska konferensen EAHP, som äger rum i Göteborg 21-23 mars, kommer Pharmacolog att introducera ReVal™. ReVal™ är ett system för att underlätta iordningställande av medicinering inom pediatrisk vård. Systemet baserar sig på den prototyp som utvecklats tillsammans med Astrid Lindgrens barnsjukhus med bidrag…

Fortsätt läsa

Kommuniké från Pharmacologs årsstämma 2018

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 15 mars 2018 i Uppsala och beslutade om bl.a. följande:  Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.    Ansvarsfrihet Stämman beslutade…

Fortsätt läsa