Pharmacolog får patent beviljat i USA

Medicinteknikbolaget Pharmacolog har enligt ett pressmeddelande beviljats ett patent i USA gällande metod och teknik för adaptiv dosering i samband med intravenösa läkemedelsbehandlingar. Bolaget erhöll en positiv granskningsrapport i maj 2016 och ansökte därefter om patent i USA, Kina och Europa."Patentet öppnar upp möjligheten för…

Fortsätt läsa

Pharmacolog beviljas patent i USA

Pharmacolog har beviljats patent i USA avseende metod och teknik för adaptiv dosering i samband med intravenösa läkemedelsbehandlingar. Bolaget erhöll i maj 2016 en positiv granskningsrapport på sin PCT-ansökan och ansökte därefter om patent i USA, Kina och Europa.Det beviljade patentet avser metod och teknik…

Fortsätt läsa

Pharmacolog föreslår omvänd split 1:2

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Pharmacolog kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 april i Uppsala. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att möjliggöra en föreslagen sammanläggning av B-aktier. Antalet aktier i bolaget föreslås vara lägst 3,75 miljoner och högst 15 miljoner aktier. Styrelsen föreslår en omvänd…

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i Pharmacolog i Uppsala AB

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 16:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall: · dels vara införd i den…

Fortsätt läsa

Goda resultat vid utvärdering av Pharmacologs DrugLog

Medicinteknikbolaget Pharmacolog uppger i ett pressmeddelande att den utvärdering av DrugLog som genomförts vid två sjukhus i New York nu har avslutats med mycket gott resultat. Sjukhuset kommer nu under sommaren att genomföra en formell upphandling av utrustning.Sent under 2017 ingick bolaget ett avtal med…

Fortsätt läsa