Pharmacologs omsättning och resultat i nivå med fjolåret under första kvartalet

Medicinteknikbolaget Pharmacolog redovisar marginell omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en något ökad förlust.Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0). Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-2,6). "Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport januari-mars 2018

Först kvartalet 1 januari 2018 - 31 mars 2018 · Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 100 (44)Tkr. · Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 849 (-2 643) Tkr. · Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,37 (-0,68) kr. Väsentliga händelser under rapportperioden…

Fortsätt läsa

Pharmacolog fastställer datum för omvänd split

Medicinteknikbolaget Pharmacolog kommer att genomföra en omvänd split där två aktier omvandlas till en, 1:2 Avstämningsdag är den 7 maj. Sista dagen för handel i Pharmacologs B-aktier före sammanläggningen är den 3 maj. Första dagen för handel efter sammanläggningen blir således den 4 maj. newsroom@finwire.seNyhetsbyrån…

Fortsätt läsa

Tidplan för sammanläggning av aktier

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 25 april 2018, fastställt avstämningsdag för sammanläggning av B-aktier.Vid den extra bolagsstämman i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) ("Pharmacolog" eller "Bolaget") den 25 april 2018 beslutades om sammanläggning av B-aktier innebärande att två (2)…

Fortsätt läsa