PEN Concept offentliggör utfall i kraftigt övertecknad företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.Den 18 februari 2020 avslutades teckningsperioden i företrädesemissionen av…

Fortsätt läsa

Pen Concept får order till McDonalds Sverige värd 2 miljoner kronor

Butiksinredningsbolaget Pen Concepts dotterbolag Pen Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga en fasad på en nyetablerad restaurang till McDonalds Sverige. Affären omfattar inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Ordervärdet är 2 miljoner kronor och fasaden ska vara levererad under andra kvartalet. Det framgår…

Fortsätt läsa

PEN bygger fasad på ny restaurang till McDonalds Sverige

PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga 1st fasad på en nyetablerad restaurang till McDonalds Sverige. Affären omfattar inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt ordervärde uppgår till ca 2 MSEK. Fasaden…

Fortsätt läsa

PEN will build the facade on a new restaurant for McDonalds Sweden

PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) has, through its subsidiary PEN Interiör AB, received the assignment to supply and build the facade on a new restaurant for McDonalds Sweden. The orders include purchasing, construction, manufacturing, distribution and installation. Total order value amounts to…

Fortsätt läsa