Parans tillförs 6,1 miljoner kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Teknikbolaget Parans Solar Lighting har avslutat utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner TO6 som emitterades i samband med bolagets nyemission av units hösten 2018. 8,66 miljoner teckningsoptioner utnyttjas, vilket är en utnyttjandegrad på 84 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.Parans emitterar 4,68 miljoner aktier till teckningskursen 1,30…

Fortsätt läsa

Utfall nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO6

Nyttjandeperioden är nu avslutad för de teckningsoptioner av serie TO6 som emitterades i samband med Parans Solar Lighting AB:s ("Parans") emission av units under hösten 2018.Nyttjandeperioden pågick från 6 januari 2020 till 7 februari 2020 och antal aktier som tecknades var 4 676 552 till teckningskurs…

Fortsätt läsa

Parans: Islossning allt närmare – Mangold

"Parans Solar Lighting (Parans) har gjort stora framsteg i sin produktutveck-ling. Bolaget har lanserat en ny version av sitt SP4-system, som leder solljus via fiberoptiska kablar in i fastighetsbyggnader. Detta nya system är ett stort steg framåt då prestandan ökat med dubbelt så många ljuspunkter.…

Fortsätt läsa

California Lighting Technology Center ready to start testing

This newsletter is based on the newsletter published in Swedish on January 30th, 2020 The reputable light and daylight research institute California Lighting Technology Center in California has installed Parans light in its facilities, for testing and evaluation according to national standard in the US.[image]…

Fortsätt läsa