OrganoClick AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2019

"2019 avslutades med ett steg i rätt riktning försäljningsmässigt. Alla våra affärsområden växte med tvåsiffriga tal och flera nya viktiga avtal tecknades. Vår totala försäljning under fjärde kvartalet ökade med 14,8 (4,3) % där i princip hela omsättningen kom från produktförsäljning. Exkluderar vi tjänsteförsäljningen från…

Fortsätt läsa

ORGANOCLICK AB (PUBL) PUBLISH YEAR END REPORT 2018

"2019 ended with a step in the right direction in terms of sales. All of our business units grew by double-digit numbers and several new important agreements were signed. Our total sales during the fourth quarter increased by 14.8 (4.3) %, where almost all sales…

Fortsätt läsa

OrganoClick lanserar OrganoTex ® Textile Waterproofing i Norge och Danmark med Norsk Fjellsport som distributionspartner

OrganoClick har sedan ett flertal år levererat biologiskt nedbrytbara industriella impregneringsprodukter för textil under varumärket OrganoTex®. 2018 lanserades OrganoTex® Textile Waterproofing i Sverige för konsumenter för att impregnera kläder och textila produkter. I Sverige säljs produkterna av bl.a. Naturkompaniet, Alewalds, Skistar, Team Sportia, m. fl.…

Fortsätt läsa

OrganoWood Träskyddssystem börjar säljas av COOP Norge

OrganoClicks dotterbolag OrganoWoods träskyddsystem kommer börja säljas i COOP Norges byggvarukedja 2020 med fler än 100 butiker. Försäljning och distribution kommer genomföras via OrganoWoods norska träskyddsdistributör Alanor AS.[image] COOP Norge äger Norges näst största byggvarukedja med 54 stora byggvaruhus under varumärket OBS BYGG, 60 mindre…

Fortsätt läsa