Obducat deltar i forskningssamarbetet Biofilms

Teknikbolaget Obducat deltar i forskningssamarbetet Biofilms, Research Center for Biointerfaces vid Malmö universitet. En ny forskningsprofil, Biobarriers, inrättas med en total budget på mer än 120 miljoner där KK-stiftelsen går in med 48 miljoner medan 13 företag och Malmö universitet går in med resten. Profilen…

Fortsätt läsa

Nytt antal aktier och röster i Obducat

  Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner. Antalet stamaktier av serie A har därigenom ökat med 521 991 och antalet stamaktier av serie B har ökat med 6 466 060. För mer information, se Obducats pressmeddelande den 30…

Fortsätt läsa

Nytt antal aktier och röster i Obducat

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner. Antalet stamaktier av serie A har därigenom ökat med 521 991 och antalet stamaktier av serie B har ökat med 6 466 060. För mer information, se Obducats pressmeddelande den 30 april…

Fortsätt läsa

Årsstämma i Obducat

Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 27 maj 2019. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslöt vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2018 balanseras i…

Fortsätt läsa