Utser Ann-Christine Fick till CFO och Michael Wallin till ny IR-chef

STOCKHOLM, Sverige - Nepa, ett ledande konsumentforsknings- och analysföretag som tillhandahåller lösningar för att stärka varumärken och försäljning genom ökad marknadsföringseffektivitet, har utsett Ann-Christine Fick till ny CFO och medlem av koncernledningen med omedelbar verkan. Ann-Christine Fick har lång erfarenhet av finansiell rapportering och redovisning…

Fortsätt läsa

Appoints Ann-Christine Fick as CFO and Michael Wallin as IR

STOCKHOLM, Sweden - Nepa, a leading consumer research and analytics company, which provides solutions to drive brand and sales by increasing market efficiency, has appointed Ann-Christine Fick as the new CFO and member of group management with immediate effect. Ann-Christine has extensive experience in financial…

Fortsätt läsa

P-O Westerlund utsedd till ny VD och koncernchef

Styrelsen i Nepa AB (publ) har beslutat att utse P-O Westerlund till ny VD och koncernchef för Nepa - tillträder rollen omgående.    Ulrich Boyer, styrelsens ordförande, kommenterade: "Skälet till VD-bytet är att Nepa behöver förändras och att bolaget behöver ett tydligare fokus på sunda…

Fortsätt läsa