Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Tisdagen den 14 januari 2020 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Birgitta Stymne Göransson. Stämman beslutade bland annat följande.Stockholm, Sverige - 14 januari, 2020    Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret…

Fortsätt läsa