LC-Tec erhåller finansiellt stöd från Vinnova på 1,8 miljoner kronor

Teknikbolaget LC-Tec erhåller finansiellt stöd från myndigheten Vinnova, Verket för innovationssystem som inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag" beviljat bolaget bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för glasögon med förstärkt verklighet. Det framgår av ett pressmeddelande. Vinnova bedömer att projektet bygger…

Fortsätt läsa

LC-Tec ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Teknikbolaget LC-Tec redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar nollresultat under perioden.Omsättningen uppgick till 6,9 miljoner kronor (5,5), en ökning med 25 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev 0,0 miljoner kronor (0,6). Resultatet före skatt var 0,0 miljoner kronor…

Fortsätt läsa

LC-Tec får order värd 1,4 miljoner kronor

Teknikbolaget LC-Tecs dotterbolag LC-Tec Displays tecknade som tidigare kommunicerats i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet.LC-Tec Displays har nu erhållit en order inom detta ramavtal avseende vidareutveckling och optimering av den aktuella produkten. Ordervärdet är på motsvarande 1,4…

Fortsätt läsa

LC-Tec ökar intäkterna och resultatet i tredje kvartalet

Teknikbolaget LC-Tec redovisar ökade intäkter och högre resultat i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Nettoomsättningen steg till 5,1 miljoner kronor (3,9), en ökning med 31 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (0,6), med en rörelsemarginal på 25,5 procent (15,4).…

Fortsätt läsa