LC-Tecs samarbetspartner Lightspeed Design indragen i patenttvist i Tyskland

LC-Tec meddelar att dess samarbetspartner och distributör Lightspeed Design är indragen i en patenttvist i Tyskland. Interimistiskt försäljningsförbud har utfärdats i Tyskland, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Inom produktområdet 3D säljer LC-Tec Displays den patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed till det amerikanska företaget Lightspeed Design. Den utgör…

Fortsätt läsa

LC-Tec minskar omsättning och gör förlust under tredje kvartalet

Teknikbolaget LC-Tec redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en förlust mot föregående periodens vinst.Omsättningen uppgick till 4,7 miljoner kronor (5,1), en minskning med 8 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (1,3). Resultatet före skatt…

Fortsätt läsa

LC-Tec får order värd 14 miljoner kronor

Teknikbolaget LC-Tecs dotterbolag LC-Tec Displays tecknade i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. och erhöll i början av 2019 en första order inom avtalet, enligt ett pressmeddelande. LC-Tec Displays har nu erhållit ytterligare en order inom detta ramavtal…

Fortsätt läsa

LC-Tec minskar omsättning och resultat

Teknikbolaget LC-Tec minskade omsättningen och redovisar en förlust i det andra kvartalet. Det löpande kassaflödet var positivt och noterade små förändringar.Omsättningen uppgick till 4,2 miljoner kronor (5,6), en minskning med 25 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (1,8). Resultatet före skatt var -0,7…

Fortsätt läsa

LC-Tec reserverar fordran på 2 miljoner kronor

Teknikbolaget LC-Tec reserverar en fordran om 2 miljoner kronor. Bakgrunden är att i samband med avyttring av dotterbolag under början av 2016 uppstod en tilläggsköpeskilling om 2 miljoner kronor att regleras under innevarande år. Då rättsläget är oklart avvaktades en dom rörande andra parter i…

Fortsätt läsa