LC-Tec reserverar fordran på 2 miljoner kronor

Teknikbolaget LC-Tec reserverar en fordran om 2 miljoner kronor. Bakgrunden är att i samband med avyttring av dotterbolag under början av 2016 uppstod en tilläggsköpeskilling om 2 miljoner kronor att regleras under innevarande år. Då rättsläget är oklart avvaktades en dom rörande andra parter i…

Fortsätt läsa

LC-Tec ökar intäkterna och minskar förlusten i första kvartalet

Teknikbolaget LC-Tec redovisar ökande intäkter och minskad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.Nettoomsättningen steg till 4,8 miljoner kronor (3,9), en ökning med 23 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-0,3). Resultatet före och efter skatt var -0,2 miljoner…

Fortsätt läsa

LC-Tecs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i teknikbolaget LC-Tec kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj i Borlänge. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Aktieägare som representerar mer än 75 procent av aktier i bolaget föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Ingvar Andersson och styrelseledamöterna Åke Hörnell,…

Fortsätt läsa

LC-Tec erhåller finansiellt stöd från Vinnova på 1,8 miljoner kronor

Teknikbolaget LC-Tec erhåller finansiellt stöd från myndigheten Vinnova, Verket för innovationssystem som inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag" beviljat bolaget bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för glasögon med förstärkt verklighet. Det framgår av ett pressmeddelande. Vinnova bedömer att projektet bygger…

Fortsätt läsa

LC-Tec ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Teknikbolaget LC-Tec redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar nollresultat under perioden.Omsättningen uppgick till 6,9 miljoner kronor (5,5), en ökning med 25 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev 0,0 miljoner kronor (0,6). Resultatet före skatt var 0,0 miljoner kronor…

Fortsätt läsa