Bokslutskommuniké 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN · Substansvärdet ökade till 136 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 39,4 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 35,0 procent. Substansvärdet per den 13 februari uppgick till 137 kronor…

Fortsätt läsa

Inbjudan till presentationen av Latours bokslutskommuniké 2019

Latour offentliggör sin bokslutskommuniké för 2019 den 14 februari kl. 08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Johan Hjertonsson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska. För att delta på mötet och…

Fortsätt läsa

Latour förvärvar EMMA Safety Footwear B.V.

Investment AB Latour har genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB förvärvat 80 procent av aktierna i Daan Holding B.V. som i sin tur äger EMMA Safety Footwear B.V. ("EMMA") baserat i Kerkrade, Nederländerna. Hultafors Group kommer fram till första kvartalet 2023 gradvis att uppnå…

Fortsätt läsa

Latour förvärvar Batec Mobility i Spanien

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget MS Group AB, tidigare REAC Group, förvärvat det spanska bolaget Batec Mobility, S.L., en ledande tillverkare av elektriska drivaggregat för manuella rullstolar på den globala Mobility Rehab-marknaden. Batec Mobility har en årsomsättning på 4,8 MEUR och har 41…

Fortsätt läsa