Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

Investment AB Latour (publ) ("Latour") har idag emitterat två obligationslån om sammanlagt 2 000 MSEK inom ramen för det befintliga MTN-programmet. Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till förvärvsfinansiering. Det ena obligationslånet uppgår till 1 100 MSEK med en löptid på drygt 3 år med…

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – september 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN · Substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 29,9 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 23,0 procent. Substansvärdet per den 4 november uppgick till 133 kronor…

Fortsätt läsa

Interim report January – September 2019

NET ASSET VALUE AND THE LATOUR SHARE · The net asset value rose to SEK 127 per share, compared with SEK 100 per share at the start of the year. This is an increase of 29.9 per cent, adjusted for dividends. By comparison, the Stockholm…

Fortsätt läsa

Latour förvärvar S+S Regeltechnik

Investment AB Latour (publ) har, genom sitt dotterbolag Bemsiq AB, tecknat avtal om att förvärva S+S Regeltechnik GmbH baserat i Nürnberg i norra Bayern, Tyskland. S+S Regeltechnik är en paneuropeisk ledare inom avancerad sensorteknologi för mätning och styrning inom byggnadsautomation och maskinteknik. Förvärvet stärker Bemsiqs…

Fortsätt läsa