Analysguiden: Fortsatt stark orderingång

En mycket stark orderingång i kv1 2017, gör att vi justerar upp intäktsprognosen för helåret. Resultatprognosen påverkas inte lika mycket, givet lägre marginaler. Vi höjer riktkursen till 76 kronor (74), men Behåll-rådet kvarstår.Lammhults Design Group förknippas med svensk möbeldesign. Företagsgruppen som är baserad i Småland…

Fortsätt läsa

Analysguiden: God orderstock kan ge starkt år

En bra avslutning på 2016 kombinerat med en god orderingång lovar gott inför 2017. Positiva effekter från förvärvade bolag bör lyfta vinsten ytterligare. Vi höjer vår riktkurs till 74 kr (65 kr) men rådet Behåll kvarstår.Lammhults Design Group förknippas med svensk möbeldesign. Företagsgruppen som är…

Fortsätt läsa